دوره و شماره: دوره 36، شماره 4، اسفند 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات کمی وکیفی آب ورودی به تالاب هورالعظیم در اثر احداث سد مخزنی کرخه

صفحه 1-8

سمیرا فولادوند؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ هادی معاضد


بررسی آزمایشگاهی ساختار ناحیه‌ی غوطه‌وری جریان غلیظ نمکی

صفحه 9-18

داریوش کرمی چمه؛ مهدی قمشی؛ حسن گلمایی؛ علی شاهنظری


بررسی تأثیرآب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

صفحه 19-28

سیده فاطمه اشرفی؛ عبدعلی ناصری؛ مجید بهزاد


آزمون سمیت پساب یک کارخانه نساجی با عدسک آبی Lemnagibba

صفحه 51-62

سمیه باقری؛ طاهره ولدبیگی؛ مجتبی تاران؛ صادق علی یان


بررسی سیستم ریشه درختان گز روی شیب ساحل رودخانه سیمره

صفحه 89-99

علیرضا حسینی؛ محمود شفاعی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


بررسی امکان برآورد دمای تاج پوشش محصولات کشاورزی(گندم) با استفاده از فنون سنجش از دور

صفحه 101-111

الهام فخاری زاده؛ سیدمحمدجعفر ناظم السادات؛ سیدرشید فلاح شمسی؛ علی اکبر کامگارحقیقی