دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-193 
بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش‌های زیرزمینی

صفحه 49-58

10.22055/jise.2016.12111

نیلوفر مقیمی؛ عبد علی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره


بررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنی

صفحه 101-113

10.22055/jise.2016.12115

مرضیه شکوهی فر؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدالرحیم هوشمند


تأثیر زمانی‌چند مالچ‌‌ روی خصوصیات فیزیکی خاک

صفحه 149-158

10.22055/jise.2016.12119

زینب احمدی مقدم؛ بهزاد قربانی؛ محمدرضا نوری امام زاده ای