کلیدواژه‌ها = yield
تعداد مقالات: 17
1. نقش جاذب رطوبت آکواسورس در بهره‌وری مصرف آب گیاه نعناع فلفلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22055/jise.2021.34154.1922

سالومه سپهری صادقیان؛ نادر عباسی؛ محمدمهدی نخجوانی مقدم


3. Water productivity and stomatal gas exchanges of greenhouse tomato in two hydroponic systems

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 79-91

10.22055/jise.2021.37784.1981

Mohammad Reza Fayezizadeh؛ Naser Alemzadeh Ansari؛ Mohammad Albaji؛ Esmail Khaleghi


4. بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 117-129

10.22055/jise.2018.22111.1586

هانیه طاهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ ناصر عالم زاده انصاری


5. اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای (نواری تیپ)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 107-119

10.22055/jise.2018.21542.1548

سیدحسن موسوی فضل؛ سید حمیدرضا ضیاء الحق؛ علیرضا محمدی؛ فرامرز فائزنیا


6. واسنجی و ارزیابی عملکرد مدل آکواکراپ در مدیریت مقدار و زمان اعمال کم‌آبیاری در گندم

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-44

10.22055/jise.2018.13451

قهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ یعقوب زراعت کیش


8. تأثیر استفاده از پساب گاوداری بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-145

10.22055/jise.2017.13167

مینا نصیری؛ سید حسن طباطبائی؛ مهدی قبادی نیا؛ علیرضا حسین پور


10. شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری با آب‌شور با مدل SALTMED

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 231-246

10.22055/jise.2017.12680

نگار خالوندی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


12. بررسی تأثیر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل سبز

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-130

10.22055/jise.2016.12017

مرضیه محمدیان؛ روح الله فتاحی؛ محمدرضا نوری امام زاده ائی


13. تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم‌آباد

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-21

10.22055/jise.2015.11471

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومند نسب؛ عباس ملکی؛ ماشاءالله دانشور


14. اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سویا در خرم‌آباد

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 13-20

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومندنسب؛ عباس ملکی


15. اثرات تنش آب و کود بر عملکرد و مقدار پروتئین ذرت علوفه‌ای در سیستم کود- آبیاری

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 39-47

سپیده اعتدالی؛ محمدرضا نوری امامزاده ایی


16. اثر مدیریت آب شور طی دوره رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای و پروفیل شوری خاک

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-18

حسین مولوی؛ مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت


17. اثر توأم تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعهای

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-23

10.22055/jise.2011.13276

مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین مولوی