موضوعات = مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
مدلسازی و بررسی روند آلودگی سالیانه نیترات رودخانه تجن با QUAL2Kw و HEC-RAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22055/jise.2023.43193.2060

فرشاد علی‌پور نصیرمحله؛ مهدی رادفر


تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول برنج در آبخیز تجن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22055/jise.2023.42970.2057

فائزه جعفری؛ حمیدرضا مرادی؛ علی باقری


ارزیابی عملکرد روش های شبیه سازی-بهینه سازی ANN-WOA و ANN-BWO در پیش بینی رواناب روزانه (مطالعه موردی: ایستگاه جلوگیر در حوضه آبریز کرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22055/jise.2023.42026.2043

احمد شرافتی؛ ادریس معروفی نیا؛ هیراد عبقری؛ یوسف حسن زاده


توسعه مدل پویایی سیستم برای مدیریت پایدار منابع آب با استفاده از رویکرد پایتون در سطح حوضه آبریز تجن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.22055/jise.2023.42931.2055

علی شاهنظری؛ سیده فاطمه هاشمی


بررسی مدیریت آبیاری دو حالت بهینه و سنتی توزیع و تخصیص آب آبیاری (مطالعه موردی: شبکه‌های آبیاری و زهکشی مارون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.22055/jise.2023.43836.2079

لیلا امانت بهبهانی؛ عباس ساکی؛ مصطفی اسماعیلی


بررسی آزمایشگاهی اثر جت مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی نامتقارن در بستر سینوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22055/jise.2023.44341.2085

فتح اله داوری دهکردی؛ جواد احدیان؛ سید محسن سجادی؛ آناریتا اسکورزینی؛ ماریو دیباکو


بررسی تأثیر سطوح مختلف بیوچار بقایای بستر قارچ بر برخی خصوصیات شیمیایی زهاب در کشت کاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22055/jise.2023.44681.2093

محمد والی پور؛ سعید برومند نسب؛ لاله دیوبند هفشجانی؛ عبدعلی ناصری؛ ناصر عالم زاده انصاری


بررسی میزان تاثیر ارتفاع و ضخامت زبری لاستیکی انعطاف پذیردر کانال اصلی بر راندمان آبگیری سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22055/jise.2023.43443.2064

محمد حسونی زاده؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی اثرات کمپوست و بیوچار بر ذرت علوفه‌ای تحت شرایط کم‌آبیاری و آبیاری قطره‌ای در منطقه خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22055/jise.2024.43920.2081

مهری سعیدی نیا؛ سید حسین موسوی؛ سجاد رحیمی مقدم


مقایسه فراهمی و جذب فسفر و پتاسیم در نیشکر در شرایط آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و آبیاری جویچه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22055/jise.2024.43784.2078

اکبر کریمی؛ الهام زنگنه یوسف آبادی؛ سعید صفیرزاده


تحلیل هم‌واژگانی مقالات حوزه علوم آب در پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و وب آو ساینس طی سال های 2011 تا 2021

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22055/jise.2024.45625.2111

سعید غفاری؛ ندا یزدانی خوزانی؛ مسعود بختیاری


بررسی اثر تغییر الگوی کشت بر منابع آب حوضه آبریز سد ملاصدرا با استفاده از روش پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22055/jise.2024.43286.2062

ابوالفضل لقب دوست آرانی؛ حیدر زارعی؛ فریدون رادمنش؛ اباذر سلگی؛ مهدی ضرغامی


آشکارسازی تغییرات اقلیمی در تبخیر تعرق مرجع در استان کرمانشاه با استفاده از سامانه نیاز آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22055/jise.2024.45541.2107

مهدی جوزی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ سید نرگس حسینی


Effects of Using Agricultural Drainage Water on Chemical, Biological, and Physical Properties of Soil and Yield of Tomato in Moghan Plain, Iran

دوره 46، شماره 4، دی 1402، صفحه 13-27

10.22055/jise.2023.39612.2011

Farshad Abdiaghdam Laromi؛ Ali Rasoulzade؛ Akbar Ghavidel؛ Mousa Torabi Giglou؛ Javanshir Azizi Mobaser


Investigating the effects of different amounts of A200 hydrogel and vermicompost on wheat crop under deficit irrigation

دوره 46، شماره 4، دی 1402، صفحه 83-95

10.22055/jise.2024.45315.2101

Sajad Azimi؛ Mojtaba Khoshravesh؛ Abdullah Darzi Naftchali؛ Meysam Abedinpour


Spatiotemporal Investigation of Maroon dam effects on water quality by multivariate statistical Analysis

دوره 46، شماره 4، دی 1402، صفحه 97-116

10.22055/jise.2023.44439.2088

Parvaneh Tishehzan؛ Sanaz Ebrahimi Varzaneh؛ Shakoor Tafi؛ Farshad Ahmadi